Všeobecná zdravotní pojišťovna a obecně prospěšná společnost Koalice pro zdraví se dohodly na založení Pacientské rady VZP. Je to poprvé v historii, kdy některá zdravotní pojišťovna v Česku vytvořila oficiální fórum pro spolupráci s pacientskými organizacemi. Nejen klienti VZP tím získají silného zastánce, díky kterému budou moci přednášet a řešit své podněty a problémy přímo na půdě největší a nejspolehlivější zdravotní pojišťovny.

 

S myšlenkou na zřízení Pacientské rady přišla obecně prospěšná společnost Koalice pro zdraví. Ta funguje od roku 2004 a zastřešuje bezmála stovku pacientských organizací. „Snažíme se o vytvoření platformy, na které je možné vést dialog nejen mezi jednotlivými skupinami pacientů, ale i s těmi, kdo zdravotní péči poskytují, organizují a financují. Cílem je pomáhat řešit problémy a ještě lépe problémům předcházet. Jsme rádi, že VZP jako největší zdravotní pojišťovna se chce prostřednictvím Pacientské rady na tomto s námi podílet. Jde o rozumný a prospěšný koncept,“ uvedla předsedkyně Koalice pro zdraví Jana Petrenko.

Složení Pacientské rady VZP není pevně dané – jejího jednání se kromě Jany Petrenko a zástupců VZP zúčastní vždy představitelé těch pacientských organizací, jichž se bude týkat projednávaná problematika. Podobný model již funguje na ministerstvu zdravotnictví. Program jednání bude přitom dán tím, s jakými problémy se budou pacientské organizace na Koalici pro zdraví obracet. Právě tyto organizace mají totiž přehled o tom, s čím se potýkají pacienti s příslušnými diagnózami, jejich blízcí a okolí.

„Pro VZP bude přínosné, že bude jednat nejen s poskytovateli péče, ale i se zástupci klientů a pacientů. Umožní nám to podívat se na řadu problémů z jiného úhlu. Nepochybně půjde i o zdroj podnětů pro konkrétně zacílené revize, ale i o fórum, ze kterého mohou vzejít užitečné náměty na zlepšení současné legislativy,“ řekl náměstek ředitele VZP Petr Honěk.

První jednání Pacientské rady se uskutečnilo začátkem tohoto týdne. Na zhruba 90 minut trvající schůzce se řešilo například předepisování nejrůznějších zdravotnických prostředků, údajně dlouhé čekání na některé speciální výkony, ale třeba i problém konkrétní pacientky s úhradou pobytu v jednom z pražských hospiců. Všemi podněty se VZP bude nadále důkladně zabývat.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706