Důležité zdravotní informace mohou pacienti i lékaři získat prostřednictvím počítačů či mobilů rychle a levně.

Důležité zdravotní informace mohou pacienti i lékaři získat prostřednictvím počítačů či mobilů rychle a levně. Elektronizace zdravotnictví nemusí stát miliardy korun. Příkladem je elektronická Karta života Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR).

„Je založena na stávajícím informačním systému naší zdravotní pojišťovny, který jsme jen upravili. Nebylo potřeba žádného externího dodavatele či správce dat. Dosavadní náklady za necelé tři roky vývoje a provozu Karty života se pohybují kolem 4 miliónů korun. Karta života přitom slouží jak pacientům, tak i mnohým lékařům,“ říká generální ředitel ZP MV ČR Jaromír Gajdáček.

Kartu života si zřídilo už na 170 000 klientů ZP MV ČR. Mají ji zcela zdarma a díky ní si mohou kdykoliv zkontrolovat stav svého „zdravotního účtu“, seznam užívaných léků, datum posledního vyšetření atd. Obsahuje dále informace, zda a na co je pacient alergický, jaká je jeho rodinná anamnéza, zda trpí chronickým onemocněním nebo kdy prodělal závažné operace. O užitečnosti tohoto produktu svědčí i fakt, že přibývá značným tempem až 2 000 nových karet během týdne.

Karta života umožní rychlý přístup lékařů záchranky k důležitým údajům o zdraví klienta, což jim výrazně usnadní potřebný zásah. Praktičtí lékaři mají díky Kartě života ucelenější přehled o svých pacientech a chronické pacienty mohou léčit efektivněji než dosud. „Ve spolupráci se sdruženími praktických lékařů jsme vytvořili zatím tři léčebné programy, zaměřené na efektivnější léčbu diabetu, vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny „zlého“ cholesterolu. Je do nich zapojeno 1 500 pacientů a 70 lékařů ze všech regionů. Ti jsou za svoji práci honorováni. Pilotní provoz prokázal, že jsme schopni výrazně snížit náklady na léčbu a přitom rychleji pomoci pacientům ke zlepšení kvality jejich života,“ konstatuje generální ředitel Jaromír Gajdáček.

V nejbližší době se služby pro pojištěnce, dostupné na chytrých mobilech, rozšíří o další nabídku e-komunikace ZP MV ČR s klienty. Např. rodiče budou moci nahlížet do údajů svých dětí a bude zde také SOS tlačítko pro rychlou informaci o ohrožení klienta včetně jeho lokalizace.

Letos začala Kartu života svým klientům nabízet další zaměstnanecká zdravotní pojišťovna – ČPZP. Pokud zrealizuje plánovanou fúzi s pojišťovnou Metal-Aliance, dostane se Karta života k dalším tisícům uživatelů. I jiné zaměstnanecké zdravotní pojišťovny pracují na systémech karet s podobným principem. „Důležité je, že systémy budou pro lékaře ve stejném uživatelském prostředí, což je pro rozvoj elektronické komunikace ve zdravotnictví významné. Systém těchto karet je zásadně jednodušší a levnější než IZIP, který by těmito sjednocenými systémy mohl být nahrazen,“ dodává Jaromír Gajdáček.

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706