Mezinárodní farmaceutická federace (FIP) může od dnešního dne odkazovat na celosvětový přehled kontinuálního profesního rozvoje a celoživotného vzdělávání (CPD/CE) lékárníků. Jednotlivé národní organizace lékárníků po celém světě mohou srovnávat jejich vlastní modely vzdělávání a použít tyto informace ke zlepšování a rozvoji lékárnické profese a kompetencí kékárníků.
Informace lze nalézt v dokumentu “Continuing professional development/continuing education in pharmacy: global report”, který byl zveřejněn dnes na na 74. světovém kongresu farmacie a farmaceutické vědy FIP v thajském Bangkoku.

Při přípravě zprávy shromáždila pracovní skupina FIP pro vzdělávání  data z 66 zemí. Zptáva mimo jiné uvádí, že v 88 % zemí se lékárníci vzdělávají na vlastní náklady, případně se na na úhradě vzdělávání  a svého profesního rozvoje spolupodílejí.  Na druhou stranu 77 % respondentů uvedlo, že některé platby za vzdělávání poskytly farmaceutické firmy.

Ze zprávy rovněž vyplýá, že nejčastěji zabezpečují formy celoživotního vzdělávání profesní organizace (90,6% zemí), vysoké školy (83,1% zemí), zaměstnavatelé (55,4% zemí) a soukromé komerční vzdělávací agentury (52,3% zemí). Kromě toho zabezpečuje vzdělávání v 30,8% zemí také národní regulační autorita. (V českých podmínkách by to byl Státní ústav pro kontrolu léčiv.)

Zpráva rozlišuje strukturované formy vzdělávání – kontinuální profesní rozvoj (CPD) a celoživotní vzdělávání (CE). Průzkum odhaluje významný rozpor v přístupu k profesnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání v jednotlivých zemích a také ve způsobu akreditace jednotlivých forem přípravy. Příklady z několika zemí jsou také součástí zprávy.

Například v Severním Irsku je CPD povinné, obsahuje čtyřstupňové cykly a 9 devět jeho prvků posuzuje národní regulátor. V USA je účast na celoživotním vzdělávání  (CE) podmínkou k udržení licence k provozování praxe ve všech státech, navíc ve třech dalších mají lékárníci možnost zapojit se volitelně také do CPD. V Japonsku se CPD organizuje pomocí on-line portfolia podporovaných profesních standardů a směrnic. V Namibii má CPD modulární přístup, ale kapacita modulů a omezené zdroje snižují možnost poskytnout komplexní kvalitní vzdělání. Zpráva též uvádí problémy spojené se zaváděním CPD, které se v některých zemích objevily. Zároveň obsahuje i některé vize a plány do budoucna v této oblasti.

Tato zpráva je první publikací svého druhu, která poskytují základní přehled o aktuálním stavu, činnostech a trendech profesního rozvoje lékárníků v lékárnách po celém světě. Jejím cílem je vyvolat dialog a nastavit závaznější politiku dalšího vzdělávání ve zdravotnictví. Zpráva obsahuje pokyny pro členské organizace FIP po celém světě, aby mohly informovat všechny partnery, kteří se podílejí na organizaci a zabezpečení CPD/CE v jednotlivých zemích.

FIP
Mezinárodní farmaceutická federace (FIP) je nadnárodní federací národních organizací lékárníků nebo lékárnických věděckých společností. Federace přímo spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Sdružuje 126 členských organizací, které na celém světě dohromady reprezentují véce než 3 miliony farmaceutů v praxi nebo vědců v některé z farmaceutických disciplín. www.fip.org

74. výroční Světový kongres farmacie a farmaceutické vědy probíhá v thajském hlavním městě Bangkoku od 31. srpna do 4. září 2014. Kongres je pořádán ve spolupráci s Thajskou farmaceutickou asociací a je pod patronátem královské rodiny.

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706