Pátek 26. září se stejně jako v uplynulém roce uskuteční Mezinárodní den antikoncepce. Připojí se k němu i Česká lékárnická komora a lékárníci. Jejich hlavním cílem je vysvětlení pozitiv i negativ hormonální antikoncepce, která je jedním z velmi často vydávaných typů léčiv. Je také jednou z nejčastěji používaných a při správném užívání i nejúčinnějších antikoncepčních metod. Podle statistik ji v České republice užívá více než 40 % žen v plodném věku. Přináší celou řadu výhod, ale také rizik, která jsou někdy uživatelkami podceňována.
Nejčastější lékovou formou jsou u hormonální antikoncepce tablety. Část jejích uživatelek však dnes aplikuje jiné formy, kterými jsou náplasti a vaginální kroužky. Kromě vysoké účinnosti v zabránění neplánovaného těhotenství je výhodou hormonální antikoncepce také úprava menstruačního cyklu a pro mnoho žen je velmi podstatný i “kosmetický” účinek projevující se zlepšením kvality pokožky. Je také velmi jednoduchá z hlediska užití a bezpečná z pohledu nízkého výskytu nežádoucích účinků i při dlouhodobém užívání. Jakkoli se zdá z tohoto hlediska běžná a široce aplikovatelná, přináší s sebou obdobně jako jiné léky i některá rizika a nutnost dodržování určitých pravidel. U predisponovaných žen může totiž zvyšovat riziko vzniku tromboembolické nemoci, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a arteriální hypertenze. Tato rizika jsou posílena v případě, že uživatelka hormonální antikoncepce současně kouří. Proto je velmi důležité, aby se tohoto zlozvyku zbavila. S tím jí pomohou ve specializovaných poradenských místech pro odvykání kouření zřízených v lékárnách. Jejich adresy je možné najít na webu České lékárnické komory.
Vhodnost užívání hormonální antikoncepce by měl vždy na základě vyšetření posoudit lékař, nikdy by ji ženy neměly užívat na základě vlastního uvážení, například po získání z neautorizovaných zdrojů, jako jsou různé internetové obchody. V takovém případě se kromě zdravotního rizika způsobeného absencí příslušného vyšetření vystavují i nákupu přípravku bez jakékoli záruky deklarovaného obsahu a jeho neúčinnosti. Při výdeji v lékárně naopak získají kromě bezpečného a schváleného léčiva také informace důležité nejen pro správné použití hormonální antikoncepce, ale také jak se zachovat například v případě výskytu průjmového onemocnění, zvracení a s jakými přípravky by neměla být kombinována. I to může být pro správný účinek velmi důležité. A právě s tím poradí nejen během Mezinárodního dne antikoncepce lékárníci. Své znalosti v oblasti antikoncepce si může každý ověřit v krátkém kvízu, který jsme u příležitosti Mezinárodního dne antikoncepce připravili. Hodně štěstí při jeho řešení přejí Vaši lékárníci.

Vyplnit kvíz

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK: +420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
Mgr. Michal Hojný, viceprezident ČLnK: +420 606 649 180, hojny@lekarnici.cz
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., tiskový mluvčí ČLnK: +420 724 340 769, krebs@lekarnici.cz

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706