Příprava a realizace Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví je předmětem společného memoranda, které v prosinci 2013 podepsali představitelé České lékařské společnosti J. E. Purkyně, ICT UNIE, Českého národního fóra pro eHealth, Národního telemedicínského centra a MEDTEL.

Národní plán má být souhrnem priorit při rozvoji využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví, popisujícím jednotlivé potřeby a cíle i vazby mezi nimi, včetně způsobů jejich naplnění a dosažení. Nezbytná je široká podpora ze strany odborné i občanské veřejnosti, a proto musí uvedený plán vznikat v úzké spolupráci odborníků a uživatelů služeb (lékaři a další odborní pracovníci, pacienti, zástupci úřadů apod.). Stejně tak by měl v maximální možné míře reflektovat budování eGovernmentu a sdílet nejen již vytvořenou, ale i plánovanou infrastrukturu.

Signatáři memoranda vyzývají ke spolupráci všechny subjekty, jež mají zájem na rozvoji eHealth i zdravotnictví obecně.

Memorandum o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví [PDF]

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706