Vážený pane prezidente ČSK, v současné době Státní ústav pro kontrolu léčiv pojal podezření na možný pohyb padělků zdravotnických prostředků, které se vydávají za výrobky vyrobené společností Kaltenbach & Voigt (KaVo) GmbH, Německo. Jedná se konkrétně o dentální turbínu COMPACTtorque CP 636. Prvky pro rozpoznání jsou v uvedení názvu ulice v adrese výrobce na štítku…

Nový občanský zákoník  zakotvil nová pravidla náhrady škody a nemateriální újmy. Zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolestného a ztížení společenského uplatnění, a zrušil i pevné částky, stanovené jako náhrada při úmrtí blízké osoby.  ___ ___ Pokud jde o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, v současné době připravil Nejvyšší soud ČR ve spolupráci s lékařskou a právnickou veřejností nezávaznou metodiku k odškodňování újmy na…

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706