Konference eHeath Day 2016

Proběhne 16. února 2016 v Praze

Také letos připravuje redakce Sdělovací techniky další z řady úspěšných konferencí – eHealth Day 2016. Před více než deseti lety položilo setkání skupiny odborníků, kteří stáli u zrodu národního plánu rozvoje eHealth v ČR základní kámen k budování platformy pro výměnu názorů a zkušeností odborníků jak z Ministerstva zdravotnictví, tak i z ze strany lékařských profesních sdružení a odborné veřejnosti. Tak se rodila koncepce rozpracovávaná dále Českým národním fórem pro eHealth v součinnosti s ICT Unií a dalšími zainteresovanými subjekty v oblasti budování elektronického zdravotnictví, telemedicíny a aplikací informačních a komunikačních technologií s cílem garantovat vysokou efektivitu zdravotní péče v českých zdravotnických zařízeních. Také letos se všichni odborníci, zabývající se  velmi důležitou problematikou péče o zdraví všech našich spoluobčanů, sejdou v tradičním prostředí Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, aby vyslechli nejaktuálnější informace o prioritních tématech  Národní strategie elektronického zdravotnictví a využití nových možností mobilních komunikačních systémů pro rozvoj distančních služeb lékařské péče s cílem trvale snižovat náklady zdravotních pojišťoven a pacientům poskytnout v domácím prostředí lepší podmínky pro rekonvalescenci a urychlit tak návrat k jejich obvyklému stylu života.

Zdroj: Sdělovací technika

2020 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706