Tisková zpráva ČLnK ze dne 25. 9. 2016 Praha, 25. září 2016 – V sobotu 24. září se opět sešli lékárníci z regionů celé republiky. Na svém setkání zhodnotili uplynulé období včetně slibu premiéra Bohuslava Sobotky ze dne 4. 5. 2016, že navýšení mezd si zaslouží všichni zdravotníci – v ambulantním i lůžkovém sektoru zdravotnictví….

20.09.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení Čtvrtek 22. září 2016 v hotelu Clarion v Praze 9 Hlavním tématem jednání delegátů mimořádného sjezdu ČLK bude prohlubující se personální a ekonomická krize zdravotnictví a možnosti jejího řešení. Jednání delegátů sjezdu bude od 10:00 hodin předcházet porada předsedů OS ČLK a členů představenstva (registrace účastníků od…

Vzhledem ke zjednodušené interpretaci, která se objevila v souvislosti s dopisem prezidenta ČLnK řediteli SÚKL, zveřejňuje i Česká lékárnická komora obsah jejich vzájemné korespondence. Žádost o informace, které chybí jak nám lékárníkům, tak pacientům v této závažné kauze je snad pochopitelná. Je důležité si uvědomit, že některá zdravotní rizika spojená se záměnami nyní stahovaných přípravků…

15.09.2016 | Prezident Občané dávají politikům jasný vzkaz, že musí začít řešit krizi českého zdravotnictví. Respondenti výzkumu společnosti STEM/MARK vnímají zdravotnictví jako problém, obávají se zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče a mají strach, že se přepracovaní zdravotníci mohou dopouštět chyb. Většina občanů požaduje zvýšení výdajů na zdravotnictví, aby byla jeho úroveň zachovaná. Tisková zpráva…

8.9.2016 Dne 5.9.2016 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv o závadě v jakosti léků, které jsou užívány běžně k léčbě akutních i chronických onemocnění. Stahují se až z úrovně pacientů. Prostou výměnu za nezávadný přípravek nepovažuje Česká lékárnická komory za dostačující nápravu vzniklé situace. Pacientům, kteří závadné šarže užívali, doporučuje návštěvu lékaře. Dne 5.9.2016 informoval…

8.9.2016 Dne 5.9.2016 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv o závadě v jakosti léků, které jsou užívány běžně k léčbě akutních i chronických onemocnění. http://www.sukl.cz/sukl/avizo-sukl-5-9-2016-upozorneni-na-opatreni-v-souvislosti-s Co tato informace znamená pro pacienty? Jaké mají možnosti ji řešit? A kde mohou hledat pomoc? I. Z důvodu možné závady se stahují pouze konkrétní šarže těchto léčivých přípravků: ATRAM…

07.09.2016 | Prezident ČLK návrh, jehož účelem není zlepšení erudice ambulantních lékařů, ale zajištění laciné pracovní síly pro krajské nemocnice, zcela zásadně odmítla. Rozjeli jsme bleskovou informační kampaň a podařilo se nám přesvědčit politiky, že takovou nehoráznost si již lékaři líbit nenechají. Důležité bylo, že stejným hlasem jako ČLK v tomto případě hovořilo též Sdružení…

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706