8.9.2016

Dne 5.9.2016 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv o závadě v jakosti léků, které jsou užívány běžně k léčbě akutních i chronických onemocnění. Stahují se až z úrovně pacientů. Prostou výměnu za nezávadný přípravek nepovažuje Česká lékárnická komory za dostačující nápravu vzniklé situace. Pacientům, kteří závadné šarže užívali, doporučuje návštěvu lékaře.
Dne 5.9.2016 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv o závadě v jakosti léků, které jsou užívány běžně k léčbě akutních i chronických onemocnění. Léky se stahují až  z úrovně pacientů – Atram 12,5, Neurol 0,25, Neurol 0,5, Oxazepam a Prednison 20 mohou obsahovat jiný lék. Jako řešení zvolil výrobce, firma Zentiva, výměnu závadných šarží v lékárnách za šarže nezávadné.

Česká lékárnická komora doporučuje pacientům, kteří užívali některý ze závadných léčivých přípravků, aby dbali na závažná zdravotní rizika, která mohla vzniknout záměnou účinných látek.
Nekontrolované nasazení nebo vysazení léčivých látek, které jsou obsažené ve stahovaných léčivých přípravcích pro ně představuje významné riziko. Například nechtěné vysazení hormonálního přípravku s obsahem prednisonu může vést až k ohrožení života.
V případě, že jste užívali některých z těchto léků, doporučujeme Vám neodkladnou návštěvu  lékaře. Prostá výměna za nezávadný přípravek nemusí být pro nápravu vzniklé situace dostačující.

PharmDr. Lubomír Chudoba
Česká lékárnická komora
Odkaz na Avízo SÚKL ze dne 5.9.2016: http://www.sukl.cz/sukl/avizo-sukl-5-9-2016-upozorneni-na-opatreni-v-souvislosti-s

Zdroj: ČLnK

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706