Vyjádření  děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D. a předsedy České farmaceutické společnosti ČLS JEP prof. PharmDr. Martina Doležala, Ph.D. Zdroj: ČLnK

Tisková zpráva ČLnK ze dne 20. 1. 2017 Na vývoz léků určených pro Českou republiku doplácí denně pacienti a drtivá většina poctivých lékárníků. Aby však byla zajištěna dostupnost dnes reexportovaných léčiv pro pacienty v ČR, je třeba nejen postihovat nelegální vývozy, ale současně přijmout opatření, která zamezí také legálním reexportům, jimiž z České republiky mizí…

19.01.2017 | Prezident Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 (VZP) v těchto dnech rozesílá soukromým poskytovatelům zdravotních služeb návrhy úhradových dodatků ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb pro rok 2017. K těmto dodatkům vydává Česká lékařská komora následující stanovisko, přičemž vzory úhradových dodatků, které byly hodnoceny, k tomuto stanovisku přikládáme ke stažení. MUDr.Kubek-stanovisko k dodatkům…

16.01.2017 | Prezident Oborová zdravotní pojišťovna 207 (OZP) v těchto dnech rozesílá soukromým poskytovatelům zdravotních služeb návrhy úhradových dodatků ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb pro rok 2017. K těmto dodatkům vydává Česká lékařská komora následující stanovisko, přičemž vzory úhradových dodatků, které byly hodnoceny, k tomuto stanovisku přikládáme ke stažení. ČLK stanovisko k…

V Praze dne 09.01.2017 Vývoj nákazové situace vysocepatogenní ptačí chřipky v ČR ke dni 9. 1. 2017 Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy na území České republiky. 6. 1. 2017 Státní veterinární správa na základě vyhodnocení nákazové situace rozhodla o utracení a…

04.01.2017 | Prezident Zákon v podobě, v jaké jej schválila Poslanecká sněmovna, neredukuje nadměrně vysoký počet specializačních oborů, ba právě naopak zvyšuje riziko dalšího drobení medicíny prostřednictvím tzv. funkčních kurzů, ve kterých možná někteří lobbisté spatřují svoji podnikatelskou příležitost, lékařům a především pacientům však uškodí. Zákon neusnadňuje vzájemnou zastupitelnost lékařů a nezajistí ani dostatek mladých…

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706