Obyvatelé domovů pro seniory v Česku dostávají mnohdy léky, které nepotřebují, případně v nevhodných dávkách, málo se sledují rizika nežádoucích účinků a lékových interakcí. Ukázal to projekt Senior 2016, v němž lékaři s klinickými farmaceuty vyhodnocovali podávání léků v pěti zařízeních. Ze zdravotnické dokumentace bylo auditováno užívání léků u 357 klientů. Jen 53 nepotřebovalo…

Jedná se o šarži č. 5FA665H léčivého přípravku EPIPEN 300 MIKROGRAMŮ, 1 předplněné pero, kód SÚKL 0180471, u níž uplyne doba použitelnosti 31. 3. 2017. Pacienti od SÚKL obdrželi tuto informaci: 1. Zkontrolujte si číslo šarže u léčivého přípravku EPIPEN 300 MIKROGRAMŮ. 2. Pokud máte doma balení léku uvedené šarže, nepoužívejte ho a vraťte jej…

06.03.2017 | Prezident Vojenská zdravotní pojišťovna 201 (VoZP) v těchto dnech rozesílá soukromým poskytovatelům zdravotních služeb – ambulantním specialistům a gynekologům – návrhy úhradových dodatků ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb pro rok 2017. K těmto dodatkům vydává Česká lékařská komora následující stanovisko, přičemž vzory úhradových dodatků, které byly hodnoceny, k tomuto stanovisku…

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706