Jedná se o šarži č. 5FA665H léčivého přípravku EPIPEN 300 MIKROGRAMŮ, 1 předplněné pero, kód SÚKL 0180471, u níž uplyne doba použitelnosti 31. 3. 2017.

Pacienti od SÚKL obdrželi tuto informaci:

1. Zkontrolujte si číslo šarže u léčivého přípravku EPIPEN 300 MIKROGRAMŮ.

2. Pokud máte doma balení léku uvedené šarže, nepoužívejte ho a vraťte jej do lékárny, nejlépe však do té, kde Vám byl lék vydán.

3. Závadnou šarži léku je možné vracet do lékárny až do 3. 4. 2017.

4. V lékárně Vám bude vrácené balení vyměněno za nové balení z jiné šarže. Případně navštivte Vašeho lékaře za účelem předepsání nahrazujícího léku (EMERADE 300 MIKROGRAMŮ).

5. Pokud není možné v lékárně lék vyměnit, obratem kontaktujte společnost Meda Pharma GmbH & Co. KG na telefonním čísle: 602 355 996.
Nemá-li lékárna náhradní balení k dispozici, nechť pacienta odkáže na výše uvedené telefonní číslo nebo na Informační středisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na tel.: 272 185 333, e-mail: infs@sukl.cz.

Tak jako v minulých případech stahování přípravku z úrovně pacienta, mají provozovatelé lékáren právo na úhradu nákladů stahování.

Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK
Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík, právní poradce ČLnK

 

Zdroj: ČLnK

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706