Tisková zpráva ČLnK
Lékárníci ze Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky se sešli 23. – 24. března 2017 v Bratislavě. Tématem konference V4 pharmFORUM bylo zhodnocení stavu lékárenství v zemích V4 a aktuální priority jednotlivých lékárnických komor. Představitelé stavovských organizací všech 4 zemí se shodli, že lékárenská péče je v systému zdravotnictví nezastupitelná. Lékárny nejsou pouhou součástí logistického řetězce, ale garantují dostupnou, kvalitní a bezpečnou zdravotní péči v oblasti léčivých přípravků.

Praha, 31. března 2017 Nejvyšší představitelé lékárnických komor všech 4 zemí jednali na akademické půdě Farmaceutické fakulty University Komenského v Bratislavě. Za hostující zemi uvedl konferenci prezident Slovenské lékárnické komory (SLeK) PharmDr. Ondrej Sukeľ, který ve svém vystoupení prezentoval nejen zhoršující se ekonomickou situaci slovenských lékáren, z nichž je 30% ve ztrátě, ale i nové legislativní změny, které by měly vést k zajištění dostupnosti léků pro slovenské pacienty. Jménem Polské lékárnické komory vystoupil její viceprezident Michał Byliniak, jehož tématem byly reexporty v Polsku a aktuálně projednávaná změna legislativy, která by měla uzákonit nová demografická a geografická pravidla pro vznik lékáren. Inspirativní přednášku o deliberalizaci lékárenství prezentoval zástupce maďarských lékárníků, Dr. Balasz Hankó, PhD. Českou delegaci vedl prezident České lékárnické komory (ČLnK), PharmDr. Lubomír Chudoba, který představil organizační strukturu české stavovské organizace, princip povinného členství, seznámil účastníky konference se systémem celoživotního vzdělávání a s aktuálními prioritami ČLnK.
Konference V4 pharmFORUM umožnila zúčastněným představitelům lékárnických komor sdílet velké množství důležitých témat a vizí souvisejících s vývojem lékárenské péče. Poukázala na nezbytnost zachování základního poslání  lékárníků,  kteří spolu s lékaři garantují bezpečné a opodstatněné užívání léků  a mají  nezastupitelnou roli v systému zdravotnictví každé ze zúčastněných zemí. Lékárníci musí dbát svých kompetencí, stát si za svou odbornou odpovědností a nezávislostí v péči o pacienty. Plná liberalizace do zdravotnictví nepatří, neboť do něj vnáší prvky, které ve svém důsledku vedou k horší zdravotní péči o pacienty, v její dostupnosti, cenách a spektru léčivých přípravků. “Liberalizace není evropský trend, ale je výmyslem postkomunistických zemí,” uzavřel konferenci Ondrej Sukeľ, prezident SLeK. Ekonomické zájmy podnikatelů, kteří vstupují do lékárenství pouze s vidinou vlastního zisku, nesmí být stavěny nad zájmy a zdraví pacientů.
V závěru konference se účastníci dohodli, že se budou setkávat pravidelně a že budou své vize odborného a nezávislého rozvoje lékárenství společně prezentovat exekutivním a zákonodárným sborům svých zemí. I proto se představitelé lékárníků V4 znovu sejdou na podzim, tentokrát v Polsku.

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK:        +420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK:          +420 603 796 826, krebs@lekarnici.cz
Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK:      +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

Tisková zpráva

 

Zdroj: ČLnK

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706