Tisková zpráva ČLnK ze dne 25. 9. 2017

Předsedové okresních sdružení lékárníků žádají adekvátní navýšení odměny lékárníků za jejich práci. Toto stanovisko zaujali na své víkendové poradě a požadují po ministerstvu zdravotnictví nápravu nespravedlivého návrhu přerozdělení veřejných prostředků ve zdravotnictví s cílem navýšit mzdy lékárníků ve veřejném sektoru na úroveň jejich nemocničních kolegů. Jejich platy na rozdíl od ostatních zdravotníků dokonce klesají.[1]

Praha, 25. září 2017 – Ekonomická situace lékáren je dramatická – z jedinečných lékáren[2] jich bylo bez náhrady zavřeno v posledních letech již několik desítek a dalších 600 je ve své existenci zásadně ohroženo. „Nedávno byla v našem okrese uzavřena lékárna v Železnici, která byla jediná v obci. Obyvatelé města se tak ocitli zcela bez lékárenské péče, protože za stávajících podmínek tam už nikdo jiný lékárnu neotevře,” potvrzuje neutěšený stav PharmDr. Alice Dvořáková, předsedkyně Okresního sdružení lékárníků Jičín.

V těchto lékárnách chybí prostředky na mzdy všech zaměstnanců, na provoz, na opravy i na rozvoj nezbytných technologií, za současného nařizování dalších výdajů provozovatelů ze strany státu. Podle dostupných informací však Ministerstvo zdravotnictví nepočítá ani s navýšením tzv. signálního výkonu výdeje léčivých přípravků lékárníkem, kterým může jednoznačně a okamžitě pro příští rok pomoci nejen těmto lékárnám, ale především pacientům zachováním dostupnosti lékárenské péče.

Stát přitom uvádí, že ušetřil revizemi cen a úhrad léků vydávaných v lékárnách minimálně 15,4 miliard korun[3]. Lékárníci byli navíc ošizeni státem o 3,2 miliardy korun[4] důsledkem neúplné kompenzace zrušených regulačních poplatků, které byly ostatním zdravotníkům kompenzované v plné výši 30 Kč!

Celkem se tedy z lékáren odčerpala od roku 2007 částka přibližně 18,6 miliardy korun. Každá jednotlivá lékárna tak byla z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nebo SÚKL v průměru ochuzena o 1,2 milionu korun, které bytostně chybí nejen na mzdy lékárníků, farmaceutických asistentek, sanitářek i ostatních zaměstnanců, ale i na provoz, nezbytné technologie a stále se rozšiřující státem nařízenou agendu.

Požadujeme, aby po třech letech došlo k jednoznačnému a skokovému navýšení výkonu v úhradové vyhlášce. Stát celé roky šetřil jedině na lékárnících a dalších zaměstnancích lékáren. Je proto nezbytné, aby ze 17 miliard Kč, které budou příští rok vybrané navíc na zdravotním pojištění, využil částku 1,02 miliardy Kč na spravedlivé a především existenčně nutné dorovnání signálního výkonu lékárníků na původní hodnotu 30 korun. Ať zůstanou i v roce 2018 zachované tolik potřebné tzv. jedinečné lékárny, poskytující zdravotní péči téměř 2 milionům českých občanů. Ať je umožněn další rozvoj kvalitní zdravotní péče a nutná úprava technologií ve všech lékárnách,” vysvětluje PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Zdroj:
[1] Zdravotnická ročenka ÚZIS 2015

[2] Jedinečná lékárna = lékárna, která je jediná v obci
[3] Součet odhadovaných ročních úspor z pravomocně ukončených řízení, na základě výročních zpráv Státního ústavu pro kontrolu léčiv v letech 2010, 2011 a 2013-2016
[4] Rozdíl mezi sumou plně a částečně kompenzovaných regulačních poplatků v letech 2015 až 2017 při počtu 60 mil. Rp za rok

Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK:        +420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK:          +420 603 796 826, krebs@lekarnici.cz
Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK:      +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

Tisková zpráva

Zdroj: ČLnK

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706