6.11.2017

Lékárníci vyzvali poslance i budoucí vedení ministerstva zdravotnictví k zavedení stejných doplatků na léky pro všechny pacienty ve všech lékárnách, změně principu odměňování za lékárenskou péči a vytvoření pravidel vzniku sítě lékáren v České republice. Ve svém usnesení se na tom shodli delegáti XXVII. sjezdu České lékárnické komory. Z důvodu krizové situace v lékárenství v České republice není sjezd definitivně ukončen, aby se mohli delegáti v případě potřeby kdykoli znovu rychle sejít.
Praha, 5. listopadu 2017 – Ve dnech 3.-4. listopadu 2017 proběhl v Benešově XXVII. sjezd delegátů České lékárnické komory. Jeho účastníci se shodli na prioritách, které je nutné pro zachování dostupné a kvalitní lékárenské péče urychleně promítnout do legislativy.

„Česká republika je jedna z posledních zemí Evropské unie, v níž je příjem lékárny závislý na ceně vydávaných léků. To je v rozporu s principy, kterými by se mělo poskytování péče řídit, jak nám ukazují právě zkušenosti z EU,” uvedl Lubomír Chudoba, prezident ČLnK. Lékárníci by podle něj měli být placeni za svou práci a ne podle ceny léku, vydělali by na tom i pacienti.

„Zavedení systému pevných doplatků, který je běžný v mnoha evropských zemích, by dalo pacientům přehled, kolik budou na své léky doplácet, protože by byla výše doplatku ve všech lékárnách stejná. Rozhodně by nevedlo ke zvýšení doplatků, ale naopak k jejich snížení, protože stát může na ceny léků vypsat soutěž a stanovit výši doplatků, nebo zajistit plnou úhradu léčiv sám,” doplňuje Chudoba.

Vznik sítě lékáren podpoří fungování lékáren na venkově, kde je třeba zachovat obslužnost pacientů. Nová pravidla zajistí, aby nevznikaly nové lékárny tam, kde nejsou potřeba, a aby nezanikaly tam, kde potřeba jsou. Tak jako v okolních zemích musí být stanovena kritéria vzdáleností mezi lékárnami a také kritéria počtu lékáren podle počtu obyvatel v dané obci, případně její spádové oblasti.

Česká lékárnická komora je připravena ke spolupráci na legislativních změnách, vedoucích k pevným doplatkům, spravedlivému odměňování lékárenské péče a vytvoření pravidel vzniku sítě lékáren, s ministerstvem zdravotnictví, poslaneckou sněmovnou i všemi příslušnými úřady.

Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK:        +420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK:           +420 603 796 826, krebs@lekarnici.cz
Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK:      +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

 

Zdroj: ČLnK

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706