22.1.2018

JNO

Tisková zpráva ČLnK ze dne 22. 1. 2018
Používání elektronických receptů je od 1. ledna 2018 povinné. Díky generálnímu pardonu ministra zdravotnictví vůči předepisujícím lékařům je nástup povinné ePreskripce pozvolný a systém je stabilní. V praxi se však projevují první technické a administrativní problémy, na jejichž odstranění jsou lékárníci připraveni spolupracovat.Praha, 22. 1. 2018 – V prvních třech týdnech provozu elektronické preskripce nedošlo k zásadnímu výpadku systému. K 21. lednu 2018 bylo vystaveno 2 694 942 elektronických receptů a v lékárnách vydáno 2 445 053 elektronických receptů. Během uplynulých dní se ale projevily některé nedostatky, na které upozorňovali lékárníci předem. Zároveň se objevily nové, především technické problémy, jež musí být urychleně vyřešeny.

Rozjezd povinné elektronické preskripce nezaznamenal naštěstí žádný vážný systémový výpadek, který by znemožnil výdej léků pacientům v širším měřítku. Nejen díky horké lince, kterou Česká lékárnická komora zprovoznila na první dny po Novém roce, však shromáždila stavovská organizace téměř 40 různých podnětů na úpravy, které je vhodné v systému ePreskripce zohlednit, aby byly elektronické recepty přínosem pro všechny – pacienty, zdravotníky i pojišťovny. Nejčastější odpovědí operátorů hotline bylo, že jsou papírové recepty vydané od 1. ledna 2018 platné a jejich proplácení potvrdily i pojišťovny. Celkem bylo zodpovězeno přes 150 dotazů.

Slabým místem systému je stále nemožnost výdeje léčivých přípravků při jakémkoli výpadku spojení. Zpřístupnění náhradní webové aplikace lékárníkům je uživatelsky příliš složité a zdlouhavé. Elektronické recepty bohužel stále nepřináší ani slibovaný lékový záznam pacienta, díky němuž by bylo možné odhalit duplicity, interakce nebo kontraindikace mezi předepisovanými léky. Jeho dopracování ve spolupráci s ministerstvem považují lékárníci za stěžejní.

Další komplikací, která pacienty může potkat, je krátká platnost eReceptu. Po jejím uplynutí nemůže lékárník lék vydat a pacient je nucen kontaktovat znovu lékaře, aby mu vystavil nový předpis. Jako vhodné řešení se jeví legislativní prodloužení platnosti receptu, které požadovali lékárníci již před zavedením povinné elektronické preskripce.

„Jsme rádi, že námi vydaná Desatera přijali vděčně pacienti i lékaři vystavující na naše doporučení většinu identifikátorů v podobě papírové průvodky. Její provedení se ale zatím značně liší podle lékařem použitého softwaru. Navíc ne všechny jsou v souladu s legislativou. Například na průvodce, tak jako v mailu nebo sms, nesmí být například žádná reklama. Na tom jsme se shodli i se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který má dohled nad reklamou v souvislosti s ePreskripcí v kompetenci,“ upozorňuje PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

„Technických problémů s papírovou průvodkou jsme zaznamenali více, proto jsme vytvořili další pomůcku doporučující, co na ní být má a co nikoli. Největší komplikací pro výdej léků lékárníkem může být nečitelný identifikátor, například vlivem špatného tisku, proto je jedním z našich doporučení také telefonní číslo na lékaře uvedené přímo na průvodce,” představuje nejnovější aktivitu lékárníků Chudoba.

Česká lékárnická komora nabízí své poznatky o elektronické preskripci státním institucím a je připravena spolupracovat na zlepšení efektivity systému.

Pomůcka „Co do papírové průvodky patří a nepatří“ je přílohou tiskové zprávy.

Tisková zpráva
Co do papírové průvodky patří a nepatří
Průvodka eReceptu

Vzorovou průvodku najdete zde

Zdroj: ČLnK

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706