S platností od 1. 1. 2018 se rozhodnutím SÚKL mění indikační omezení antivirotik proti chřipce typu A a B (TAMIFLU, RELENZA). Po připomínkách z terénu ​(především ze strany lékárníků) z něj byla vypuštěna podmínka preskripce v době vyhlášené chřipkové epidemie, která v praxi působila komplikace.

Nová podoba indikačního omezení:

Oseltamivir, zanamivir (TAMIFLU, RELENZA):
je hrazen v léčbě influenzy A a B u pacientů starších 1 roku, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1) děti s cystickou fibrózou;
2) děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě;
3) dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci;
4) pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě.

Mgr. ​M​ichal Hojný

Zdroj: ČLnK

2019 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706