20.2.2018

KŠA


Lékárníci zemí Visegrádské čtyřky se v sobotu 17. února 2018 sešli v Praze na 2. mezinárodní konferenci V4 PharmFORUM, aby si vyměnili zkušenosti s přístupem svých vlád k poskytování lékárenské péče. Hlavními tématy bylo odměňování a rozsah poskytovaných služeb, pravidla pro vznik nových lékáren, otázky cenotvorby a doplatků na léky.

Praha, 20. února 2018 –  Země Visegrádské čtyřky patří v oblasti lékárenství v posledních 25 letech mezi nejliberálnější země Evropy. Zástupci lékárníků z tzv. tradičních zemí EU však před tímto přístupem v mnoha případech varují. Liberalizace ve zdravotnictví totiž nepřináší ve skutečnosti výhody pro pacienty ani stabilitu zdravotního systému, ale nespravedlivé rozdíly ve zdravotních službách vedoucí k nerovnému přístupu pacientů ke zdravotní péči. Absence některých, v Evropě běžných, pravidel je příčinou druhotných nákladů nejen pacientů, ale celého systému zdravotnictví.

V Polsku a Maďarsku doplácí pacienti na předepsané léky ve všech lékárnách stejné částky, podobně na Slovensku jsou doplatky téměř shodné. V Polsku a Maďarsku může být navíc lékárník důvěryhodným garantem odbornosti a nezávislosti i díky tomu, že musí být ze zákona majoritním majitelem lékárny a tak je odpovědný v první řadě pacientům.

Konference V4 PharmFORUM poukázala na nezbytnost zachování základního poslání lékárníků, kteří spolu s lékaři garantují bezpečné a opodstatněné užívání léků a mají nezastupitelnou roli v systému zdravotnictví. Lékárníci musí dbát svých kompetencí a stát si za svou nezávislostí v péči o pacienty. Plná liberalizace do zdravotnictví nepatří, neboť do něj vnáší komerční prvky, které ve svém důsledku vedou k horší zdravotní péči o pacienty, v její dostupnosti, cenách a spektru léčivých přípravků. „Ekonomické zájmy podnikatelů, kteří vstupují do lékárenství pouze s vidinou vlastního zisku, nesmí být stavěny nad zájmy a zdraví pacientů,“ zdůrazňuje zdravotnický charakter lékárenské péče PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Pražská konference V4 PharmFORUM proběhla pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, který v úvodním proslovu potvrdil zájem ministerstva zdravotnictví o principiální změnu odměňování lékáren.

122.png

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991. 
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK:        +420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK:          +420 603 796 826, krebs@lekarnici.cz
Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK:      +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

Tisková zpráva PDF

IMG_7334-(2).JPG

 

Zdroj: ČLnK

2018 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706