24.05.2018 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Ve středu 23. 5. 2018 proběhla velká konference Personální devastace českého zdravotnictví, kterou uspořádala Česká lékařská komora. Přinášíme prezentace z vystoupení jednotlivých přednášejících ve formátu pdf.

Personální krize přerůstá v katastrofu

Lékařská komora řadu let upozorňuje na prohlubující se nedostatek lékařů i zdravotních sester. S tikající bombou demografické katastrofy v zádech se už dvacet let snažíme prosazovat alespoň postupné zlepšování pracovních podmínek zdravotníků. Výsledky našeho snažení odpovídají kompetencím, které komoře zákonem svěřili.

Situace dospěla tak daleko, že čtvrtina všech pracujících kolegů je v důchodovém věku. A ministerstvo zdravotnictví místo toho, aby si je hýčkalo a pomáhalo jim, vyhání je z ordinací násilnou elektronizací a obludnou administrativou.

Lékaři senioři, kteří investovali úspory a léta práce do svých praxí, je dnes nemají komu prodat. Starostové našich městeček a obcí doslova klečí na kolenou před vesnickými lékaři, kteří, často sami nemocní, by již chtěli odejít na odpočinek, jen ať ještě vydrží, neboť je nemá kdo nahradit.

Více než dvě třetiny absolventů lékařských fakult jsou ženy, ale stát nedělá nic proto, aby jim usnadnil cestu k atestaci a ony tak nestály před dilematem, zda práce či rodina.  Mladé lékařky s dětmi sice mají zájem o zkrácené úvazky, ale ředitelé nemocnic jim místo toho nabízí obrovské množství pohotovostních služeb, kterými je často odradí úplně.

Nepřetržitá lékařská péče je v nemocnicích zajišťována pouze díky soustavnému a systematickému porušování a obcházení zákoníku práce. Dodržovány nejsou ani podmínky stanovené vyhláškou o minimálním personálním vybavení. Každý to ví, leč všichni mlčí. Politici doslova zuby nehty brání tomu, aby lékařská komora provedla personální audity v nemocnicích. Jsou si totiž dobře vědomi toho, jaký nepořádek bychom našli, a mají strach z reakce občané – jejich voličů, pokud by se dozvěděli pravdu.

Lékaři odchází do zahraničí a zdravotní sestry prchají mimo obor. Personální devastace dnes ohrožuje nejenom kvalitu, ale již přímo i bezpečnost poskytované péče. Jsme přepracovaní a je nás málo.

Naivní optimista by řekl, že v takto krizové situaci politikům nezbyde nic jiného, než zdravotnictví podpořit. Že lékařské komoře pomohou. Že se pokusí pracovní podmínky zdravotníků zlepšit a zajistit tak pro své voliče dostupnost kvalitní a bezpečné zdravotní péče.

Poučený realista však na základě svých zkušeností podotkne, že existuje také jiná a navíc lacinější cesta. Politici změnou zákona umlčí lékařskou komoru a poté, kdy již nebude existovat nikdo, kdo by občanům říkal pravdu, budou dál pokračovat ve vyhánění našich zdravotníků s tím, že na jejich místa dovezou lacinou pracovní sílu bůhví odkud.  Papaláši si svoji VIP péči zajistit dokážou a občané, ti je zajímají pouze před volbami.

Tak uvidíme.

MUDr. Milan Kubek

Zdroj: ČLK

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706