Tisková zpráva ČLnK ze dne 5. 11. 2018 Sjezd České lékárnické komory vyjádřil znepokojení nad neočekávanou neúčastí ministra zdravotnictví na sjezdu ČLnK. Ministr zdravotnictví tím promarnil příležitost seznámit se s potížemi, s nimiž se lékárníci každý den při výkonu svého povolání musí vyrovnávat. Sjezd delegátů proto uložil představenstvu a prezidentovi ČLnK, aby i nadále s…

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706