Program MediPool získal významného partnera pro oblasti investic, pojištění i financování, převodů a prodeje lékařských praxí. Představujeme Vám švýcarskou finanční skupinu Swiss Life a její unikátní službu pro lékaře Swiss Life Medical.

Swiss Life je specialista pro segment lékařů, lékárníků, stomatologů a veterinářů. Tato skupina v současnosti zajišťuje finanční servis pro více než 30 000 evropských lékařů. Swiss Life je rovněž dlouholetým partnerem British Medical Association, které je hlavním a největším dobrovolným sdružením lékařů ve Velké Británii.

Co Vám společně nabízíme?

Dlouhodobé zkušenosti s poskytováním služeb lékařům v Evropě umožňují společnosti Swiss Life zavádět produkty a služby, které na českém trhu doposud neexistovaly. Tyto produkty vytvořené cíleně s ohledem na specifika medicínských oborů můžete nyní díky MediPoolu získat za výhodných podmínek. Podmínek, za něž nejsou na veřejném trhu dostupné.
Swiss Life Medical je jedinou službou na českém trhu, která nabízí komplexní řešení finančních potřeb a cílů lékařů. Tato služba je založena na unikátním programu Best Select. V jeho rámci provádí Swiss Life každoročně nezávislý audit a rating finančních institucí a jejich produktů na českém i mezinárodním trhu. Díky tomu můžeme lékařům vybrat a nabídnout to nejlepší, co lze v dané finanční oblasti aktuálně získat.

Specializovaný tým

V rámci specializovaného týmu Medical jsou vám k dispozici špičkoví profesionálové Swiss Life, kteří mají zkušenosti s poskytováním poradenství a servisu pro lékaře. Jsou to lidé, kteří mají životní zkušenost a pochopení pro specifické potřeby a očekávání vaší specifické profesní skupiny.
Máte zájem o více informací o Swiss Life Medical a jejich službách? Chcete je získat za výhodnějších podmínek určených jen pro členy programu MediPool? Kontaktujte nás na e-mailu: info@medipool.cz

Specializované služby pro lékaře a lékárníky

Odpovědnost

Pojištění profesní odpovědnosti nebo odpovědnosti za újmu z provozu ordinace.

 • Zajistíme, aby pojištění krylo jakékoli neúmyslné pochybení lékaře, i kdyby šlo o závažnou odbornou chybu.
 • Doporučíme Vám nastavení pojistných limitů tak, abyste neplatili příliš velké pojistné a přitom se vyhnuli rizikům neproplacení části nároků.
 • Vybereme pro Vás vhodná připojištění, tak abyste minimalizovali finanční dopady vedlejších škod.
 • Doporučíme pojišťovny, které nekomplikují výplatu pojistného plnění.
 • Lékařům, kteří ukončili činnost provozovatele NZZ, nabídneme uzavření udržovacího pojištění za snížené pojistné.

Právní ochrana

Pomoc při obvinění z postupu non lege artis, jednáních s dodavateli nebo zdravotní pojišťovnou.
Pojištění právní ochrany pomáhá zejména v těchto situacích:

 • obvinění z ohrožení nebo ublížení na zdraví,
 • obvinění z postupu non lege artis,
 • řízení před lékařskou komorou,
 • reklamace přístrojů a zařízení,
 • poškození nebo vykradení ordinace,
 • problémy s dodávkou materiálu,
 • neuhrazení výkonu či krácení plateb pojišťovnou,
 • reklamace poskytnuté péče nebo napadení pacientem,
 • problém se zaměstnancem či daňovou kontrolou.

Neschopnost výkonu profese

Kompenzace v případě, kdy nemůžete dále pracovat jako lékař.

 • Poradíme Vám, jak kompenzovat výpadek Vašeho příjmu v případě krátkodobé nebo trvalé pracovní neschopnosti, a to z důvodu nemoci nebo úrazu.
 • Zhodnotíme Vaše stávající zabezpečení, pokud již nějaké využíváte a v případě potřeby navrhneme jeho optimalizaci.
 • Zabezpečení pro případ pracovní neschopnosti a výpadku příjmů zohledníme při celkovém zajištění ochrany příjmů Vaší rodiny pro případ úmrtí nebo vážné invalidity.

Ochrana majetku

Pojištění objektu nebo přístrojů a vybavení proti požáru, krádeži či poškození.

 • Doporučíme pojišťovnu, která podle našich dlouhodobých zkušeností nekomplikuje výplaty náhrady škody.
 • Z desítek pojistných produktů, které jsou na trhu k dispozici vybereme a nastavíme optimální řešení přímo pro Vás.

Přerušení provozu

Kompenzace nákladů i ušlého zisku v důsledku nemoci či škody na majetku.

 • Zajistíme kompenzaci nákladů a ušlého zisku v případě, kdy budete muset z vážných důvodů na čas uzavřít svou ordinaci.
 • Navíc Vám poradíme jak se na takové situace připravit a čemu se naopak dopředu vyhnout.

Investice

Ochrana proti inflaci a růst hodnoty volných finančních prostředků.

 • Společně nastavíme vhodnou strategii zhodnocování volných finančních prostředků.
 • V úvahu vezmeme zejména investiční horizont, Váš rizikový profil a objem prostředků.
 • Nabídneme Vám možnosti investování do specifických produktů v oborech zdravotnictví a farmacie.
 • Zajistíme kvalitní diverzifikaci Vašeho portfolia a jeho pravidelné rebalancování.

Tvorba rezerv

Určení priorit a nastavení strategie pro jejich dosažení.

 • Pomůžeme Vám stanovit Vaše finanční cíle a priority.
 • Stanovíme, kterých cílů můžete dosáhnout, kdy a jakým způsobem.
 • Doporučíme vhodné finanční nástroje.
 • Připravíme návrh kompletního řešení a zajistíme jeho realizaci.

Privátní penze

Definice životního standardu v penzi a zajištění jeho financování.

 • Vždy zůstane jen na Vás, jestli chcete žít v penzi skromně nebo si udržet životní standard, který vás bude těšit.
 • Pomůžeme Vám vyčíslit potřebnou rezervu na penzi a navrhneme strategii její tvorby. Přitom zohledníme zejména věk, kdy plánujete částečný či úplný odchod do důchodu a očekávaný životní standard, resp. jeho finanční náročnost.

Úvěry

Zajištění financí k rozvoji podnikání. Včetně hypoték.

Vyhledáme a doporučíme vhodnou banku pro zajištění úvěru.

 • Doporučíme vhodný způsob splácení.
 • Vybereme účelový nebo neúčelový typ úvěru.

Pomůžeme Vám s vyhledání vhodného zájemce o koupi podílu nebo celé praxe.

 • Registrace do našeho systému poptávek a nabídek praxí je zdarma.

Daně

Maximalizace úspor na daních. Ochrana před neoprávněnými požadavky úřadů.

 • Doporučíme Vám prověřené daňové profesionály, kteří zařídí veškerou administrativu spojenou s vedení účetnictví a také daňového poradenství.
 • Upozorníme Vás na důležité termíny a splatnost daní.
 • Součástí servisu může být:
  • zpracování daňového přiznání,
  • zpracování silniční daně,
  • vedení podvojného účetnictví.

Prodejní praxe

Převody praxí včetně vyhledání a výběru investora.

 • Zajistíme služby kvalifikovaných znalců pro cenový odhad praxe a poradenství při zprostředkování a prodeji nebo koupi praxe.
 • Pomůžeme Vám s vyhledání vhodného zájemce o koupi podílu nebo celé praxe.
 • Pomůžeme Vám s transformací na s.r.o. včetně například:
  • zajištění sepsání zakladatelské listiny notářem,
  • zpracování provozního řádu,
  • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku,
  • registrace k dani z příjmu na FÚ,
  • žádosti o udělení Oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro další provozovny,
  • přípravy předávacích protokolů ke zdravotnické dokumentaci,
  • převedení smluv se zdravotními pojišťovnami na novou firmu.

Ostatní služby

Nadstandardní doplňkové služby na míru jednotlivcům i institucím.

 • Řada životních situací Vám může přinést neočekávané a nebo neobvyklé příležitosti a potřeby jejich řešení. Jde například o záležitosti související se zřizováním nebo prodejem vlastní praxe. Nabízíme konzultace v rámci rozvoje kariéry včetně získání praxe v zahraničí. Může jít také o nečekané řešení předání či převzetí majetku nebo podnikání.
 • Využíváme naší sítě kontaktů a spolu s Vámi můžeme diskrétně zvážit možnosti, jak maximalizovat využití všech těchto či podobných potenciálních příležitostí.