Investiční řešení nové generace – Investiční strategie ETF Constellation

Swiss Life uvádí na český trh unikátní investiční řešení – aktivně řízená portfolia složená ze špičkových ETF fondů největšího světového správce aktiv, společnosti BlackRock.

Investice vhodná pro opatrné investory, kteří mají konzervativní povahu a nechtějí se pouštět do nadměrného rizika:

  • Nejnižší možná pravidelná investice 5 tis. Kč měsíčně. V rámci naší speciální akce Vám Swiss Life poskytne 50% slevu na vstupním poplatku. U ETF Constellation Virgo je očekávaný výnos 3,45 %.
Investice vhodná pro dynamické investory zaměřené na dosažení vysokého výnosu:

  • Nejnižší možná jednorázová investice je 250 tis. Kč. Na investici v rozmezí 250 – 500 tis. Kč Vám může Swiss Life opět poskytnout slevu až 50 % na vstupním poplatku, na investici nad 500 tis. Kč už slevu na poplatku dát nelze. U ETF Constellation Taurus je očekávaný výnos 6,21 %. Rovněž možnost pravidelného investování.

Použití: pravidelné i jednorázové investování. Pro členy programu MediPool sleva až 50 % na vstupním poplatku.

Zdarma: provedení auditu stávajícího investičního portfolia či spořících produktů. Odborný návrh vhodného investičního řešení, dlouhodobý a pravidelný komplexní servis.

V případě Vašeho zájmu se s Vámi rádi spojíme a poskytneme podrobné informace.
Kontaktujte nás na e-mailu: info@medipool.cz

Speciální akce – možnost pravidelného i jednorázového investování do komerčních nemovitostí prostřednictvím specializovaných nemovitostních fondů

Nabízíme Vám možnost jednorázové i pravidelné investice již od 500 Kč do široce diversifikovaného portfolia komerčních nemovitostí na území ČR prostřednictvím realitního fondu Investika, patřícího mezi pět nejlepších nemovitostních fondů v ČR. Předpokládaný výnos je 5 % p.a. čistého.

Druhou možností je jednorázová investice ve výši minimálně 1 mil. Kč do nemovitostního fondu investiční společnosti REDSIDE, patřící v ČR do top 3. Tento fond je aktuálně nominován i na nejlepší nemovitostní fond Evropy. Předpokládaný výnos u této investice je min. 7 % p.a. (za posledních 12 měsíců 7,63%). Fond investuje pouze do kancelářských nemovitostí v Praze ratingu „A“ a do retailových nákupních parků.

Použití: střednědobé a dlouhodobé investování (doporučený horizont 4 roky a déle).

Zdarma: provedení auditu stávajícího investičního portfolia či spořících produktů. Odborný návrh a dlouhodobý, pravidelný, komplexní servis.

V případě Vašeho zájmu se s Vámi rádi spojíme a poskytneme podrobné informace.
Kontaktujte nás na e-mailu: info@medipool.cz

Speciální akce pro lékaře – podnikatele – možnost zhodnocení soukromého i firemního kapitálu velmi konzervativním způsobem

Možnost zhodnocení soukromého i firemního kapitálu velmi konzervativním způsobem a přitom s nadprůměrným výnosem prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů.

Je vhodný pro konzervativní investory, kteří vyhledávají předvídatelný výnos a preferují nízké úrokové riziko.

Fond investuje především do tzv. reverzních REPO operací s poukázkami ČNB, tedy půjček zajištěných zmíněnými cennými papíry, a dalších krátkodobých nástrojů.
Fond efektivně diverzifikuje kreditní riziko a jeho výhodou je i výborná likvidita, když umožní investorům získat výnosy nebo celou investovanou částku v dvoutýdenních intervalech zpět. Jeho investičním cílem je kopírovat čtrnáctidenní REPO sazbu ČNB, při očekávaném dalším růstu úroků tedy zhodnocení postupně poroste s nimi.

Použití: krátkodobé zhodnocení většího objemu volných prostředků a kapitálu jak soukromého, tak firemního, velmi bezpečnou cestou. Aktuální výnos cca 1,5 % netto, v čase poroste v závislosti na růstu úrokových sazeb.

Zdarma: provedení auditu stávajícího investičního portfolia či spořících produktů. Odborný návrh a dlouhodobý, pravidelný, komplexní servis.

V případě Vašeho zájmu se s Vámi rádi spojíme a poskytneme podrobné informace.
Kontaktujte nás na e-mailu: info@medipool.cz

Nejkvalitnější pojištění profesní odpovědnosti na trhu se slevou

Swiss Life Medical představuje absolutní špičku v rámci pojištění profesní odpovědnosti. Již v základní ceně nabízí:

   • pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na újmy vzniklé kdekoliv na světě,
   • retroaktivní krytí sjednáno v rozsahu nové pojistné smlouvy na deset let zdarma,
   • specifická ujednání pro různé specializace zdravotní péče (např. úkony plastické a kosmetické chirurgie apod.),
   • limit pojistného plnění je vyplácen až 2x ročně,
   • pojištění se sjednává též pro případ škody či nemajetkové újmy způsobené mezi příbuznými a osobami blízkými, majetkově propojenými společnostmi,
   • kryta tzv. hrubá nedbalost ve vztahu k odpovědnosti podle § 2971,
   • náhrada nákladů právní ochrany a to do výše zvoleného limitu pojistného plnění,
   • výjimečnou možnost připojištění přerušení provozu ordinace z důvodu onemocnění či úrazu již od 3. dne léčení.

Použití: povinné pojištění pro lékaře – podnikatele. Velmi jednoduchá náhrada dražších a nevýhodných pojištění. Pojištění profesní odpovědnosti a pojištění majetku zdravotnického zařízení v jedné smlouvě.

Sleva: akční sleva 25 % z ceny

V případě Vašeho zájmu se s Vámi rádi spojíme a poskytneme podrobné informace.
Kontaktujte nás na e-mailu: info@medipool.cz

Doplňkové penzijní spoření Swiss Life Zenit

Vzhledem k tomu, že penzijní připojištění prošlo před několika lety důležitou transformací, jsou v současné době v platnosti velmi rozdílné smlouvy s různými podmínkami a zásadně rozdílnými výnosy. V rámci naší speciální akce Vám Swiss Life nabízí:

   • zhodnocení Vaší smlouvy zdarma,
   • simulaci vývoje a porovnání s ostatními variantami Doplňkového penzijního spoření na trhu,
   • provedení detailního výpočtu státní starobní penze,
   • kontrolu započtené doby pojištění (u zaměstnanců vč. zápočtu minulých zaměstnavatelů),
   • doporučení potřebného řešení Vaší penze.

Do našich výpočtů vždy zahrnujeme aktuální státní příspěvky a potenciální příspěvky zaměstnavatele. Součástí našeho doporučení pro Vás budou i možné daňové dopady, zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro lékaře – podnikatele.

Použití: dlouhodobé investování na penzi s garancí vložených prostředků!

Sleva: pro lékaře a lékárníky nabízíme akční slevu 40 % na garanční poplatek.

Zdarma: provedení auditu a finanční simulace stávající smlouvy, výpočet státní starobní penze, kontrola započítané doby pojištění a doporučení nejvhodnějšího řešení.

V případě zájmu se s Vámi rádi spojíme a poskytneme Vám podrobné informace.
Kontaktujte nás na e-mailu: info@medipool.cz

Netradiční dárky

Pro Vaše děti a vnoučata

Špičkové pojištění zdravotních rizik – mají Vaši blízcí rádi zimní sporty? Jezdí celoročně na horském kole nebo prostě jen rádi cestují? Nabízíme Vám možnost pojistit Vaše děti nebo vnoučata pro případ úrazu s trvalými následky, vážné nemoci a invalidity.

Příklad: za pojistné se splátkou 350,- Kč/měs. získáte dětské pojištění s těmito parametry: pojištění úrazu s trvalými následky až 10mil. Kč, pojištění pro případ vážné nemoci 1mil. Kč, pojištění pro případ invalidity 1mil. Kč.

Pro Vaše rodiče a prarodiče

Pojištění dlouhodobé péče –nabízíme Vám v České republice unikátní pojištění pro tzv. nemoci stáří a zajištění prostředků pro sociální péči a léčbu Vašich blízkých v okamžicích, kdy to budou nejvíce potřebovat a Vy, jakkoliv byste chtěli, nebudete mít tolik možností, jak o ně osobně pečovat.

Příklad: za pojistné se splátkou 900,- Kč/měs. získáte v případě pojistného plnění úhradu měsíčních nákladů na péči/léčbu ve výši 18.000,-Kč po dobu 10 let.*

* v případě ztráty soběstačnosti IV. stupně

Pro Vaše děti, vnoučata nebo partnera

Spoření formou pravidelné investice – nabízíme Vám možnost zabezpečit Vaše blízké a poskytnout jim jistotu, že při startu do produktivního života nebudou odkázáni jen na plat, který v začátku kariéry zpravidla neumožňuje spořit dostatečnou částku například na bydlení, založení rodiny nebo rozjezd podnikání.

Příklad: investice 1.000,- Kč/měs. znamená za 30 let naspořenou částku 1.000.000,- Kč*

Pro Vaše děti a vnoučata

Penzijní spoření se státním příspěvkem – nabízíme Vám možnost založit spoření pro Vaše děti a vnoučata,které lze v osmnácti letech částečně, tj. z 1/3 využít i pro financování školeného na vysoké škole.

Příklad: platba 1.000,-Kč/měs. znamená za 15 let naspořenou částku 360.000,- Kč*

*předpokládaný výnos 6% p.a.

Doporučujeme, abyste se seznámili s podmínkami Poučení o rizicích na stránkách Swiss Life.