V souvislosti s příchodem podzimu a zájmem o snížení nákladů za energie v domácnosti i ve firmách pro klienty MediPoolu se zájmem o bližší seznámení s výhledem na příští období přinášíme

Vývoj cen energií v roce 2018 s prognózou nákupu na příští pololetí

Elektrická energie

Ceny elektrické energie rostou již od února 2018, kdy se cena na pražské burze pohybovala pod 34EUR za megawatthodinu (MWh). Jak vyplývá z křivky v pravé části grafu, tříletého maxima pak dosáhly ceny v září letošního roku, kdy se cena pohybovala nad úrovní 58 EUR/MWh. (viz. graf 1).


Nárůst cen byl způsoben třemi faktory:

  • růst cen uhlí,
  • nižší dodávky el. energie do evropské distribuční sítě z důvodů revizí a oprav francouzských jaderných elektráren,
  • enormní růst cen emisních povolenek jakožto politického nástroje na ovlivnění zákonitostí tržní ekonomiky.

Prognóza do konce roku 2018 s předpokládaným růstem cen až k 60 EUR/MWh, na začátku roku dosahujíce dokonce až k 70 EUR/MWh, není rovněž příznivá.

Nejvhodnější období pro nákup energií pro klienty, kterým končí termínované smlouvy v období následujících šesti (6) měsíců, tj. v období od IV.Q.2018 do I.Q.2019, je tedy právě teď, respektive do poloviny října 2018. Od II.Q.2019 je očekáván opět pokles na současné ceny.

Zemní plyn

Ceny zemního plynu jsou ovlivněny jednak zvýšenou poptávkou na podzim a v zimním období, jsou tedy závislé na počasí a rovněž tak na cenách ropy na mezinárodních trzích, které v poslední době rovněž rostou, zejména po nedávném prohlášení členských států Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), že nebudou zvyšovat těžbu.

Ceny této komodity rostou od března 2018, kdy se cena na burzovním trhu s plynem CEGH pohybovala u 17 EUR za megawatthodinu (MWh). S přibývajícími měsíci roku ceny za MWh plynule stoupaly a nejvyšší hladiny dosáhly v září, kdy cena překročila 25 EUR/MWh. (viz. graf2).


Nejvhodnější období pro nákup zemního plynu pro klienty, jimž končí termínované smlouvy v období následujících devíti (9) měsíců, tj. od IV.Q.2018do II. Q.2019, je tedy opět právě teď, respektive do poloviny října 2018. V segmentu zemního plynu je očekáván pokles opět na současné ceny od III. Q. 2019.

[xyz-ips snippet=”WPKomentare”]