Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací již několik měsíců pracují na jednom z nejdůležitějších a prioritních projektů – DRG restart, který v horizontu tří let umožní spravedlivě a transparentně oceňovat akutní péči v nemocnicích. Řešení tohoto problému zaneseno také do programového prohlášení Vlády, která tak zajistí kontrolu státu nad zaváděním DRG systému převzetím těchto činností…

Od ledna 2015 se zvyšují tarifní platy lékařů i dalších zdravotníků o 5 %. Tabulka je přílohou č. 8 nařízení vlády č. 303/2014 Sb. účinného od 1.1.2015 a nachází se na str. 6 přiloženého dokumentu. Novinkou je, že tato tabulka se bude vztahovat i na lékaře Vězeňské služby ČR a lékaře ve zdravotnických zařízeních Ministerstva…

Zákonem č. 267/2014 Sb. byla zrušena povinnost zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných, ošetřujících lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb zasílat některá hlášení či jiná podání České správě sociálního zabezpečení a orgánům nemocenského pojištění výhradně elektronicky. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 21. listopadu 2014 a v části, která se týká zasílání elektronických hlášení, nabude účinnosti 1….

Zákonem zřizované a na státu nezávislé profesní samosprávy jsou nedílnou součástí demokratické společnosti. Profesní komory v první řadě vedou registr osob vykonávajících dané svobodné povolání a jsou pro občany garantem jejich řádné kvalifikace. Komory rovněž potvrzují, že daný profesionál splňuje odborné podmínky pro výkon svobodného povolání. Komory organizují a většinou i garantují celoživotní vzdělávání a…

Vyjádření ČLK a MZ ke zprávě, která koluje internetem o rušení volby lékaře. Česká lékařská komora i Ministerstvo zdravotnictví ČR se distancují od prohlášení, které se šíří po internetu s nadpisem „Nenechme si vzít svého doktora! Nenechte si vzít svou lékařskou praxi!“ Obsah této zprávy je zcela smyšlený a k jeho výrobě byla zneužita stará…

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706