ELEKTRONICKÝ RECEPT Elektronický recept nejde od 16. 12. 2015 vystavit a elektronické recepty pacientům již vystavené, nelze vzhledem k nefunkčnosti Centrálního úložiště elektronických receptů ani vydat. Jedinou možností je, že vedle tzv. identifikátoru e-receptu (zpravidla čárový kód) obsahuje papírový nosič také veškeré náležitosti běžného papírového receptu, tj. především identifikaci pacienta, název léčiva a jeho dávkování a…

15.12.2015 | Prezident Regulace za předepsané léky nebude VZP za rok 2015 uplatňovat. Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK budou i v roce 2016. VZP a ČLK uzavřely sérii dohod, jejichž cílem je vytvořit co nejlepší možné podmínky pro smluvní partnery nejsilnější tuzemské zdravotní pojišťovny. Jde o pokračování úzké spolupráce, jejíž základy začaly být budovány…

VZP nás informovala o odstávce Portálu VZP v souvislosti s přechodem na novou komunikační platformu VZP Point. Tato informace týká výhradně poskytovatelů, kteří s VZP komunikují pouze prostřednictvím Portálu VZP. Informace VZP [.PDF] Zdroj: ČSK  

Dne 1. 12. 2015 se uskutečnilo setkání odborných zástupců Evropské úřadovny Světové zdravotnické organizace s náměstkyní ministra JUDr. L. Teska Arnoštovou, Ph.D. a dalšími zástupci Ministerstva zdravotnictví, dále zástupci odboru protidrogové politiky Úřadu vlády a odborných organizací na téma prevence užívání tabáku a alkoholu v ČR. Projednáno bylo zejména téma vládního návrhu zákona o ochraně…

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706