KJI


Ve svém prvním veřejném sdělení se Evropská federace síťových lékáren nevybíravě vyjadřuje o lékárnách vlastněných lékárníky a kritizuje potřebu regulace, která by omezila vznik nových lékáren v místech, kde nejsou z hlediska dostupnosti zdravotní péče potřeba. Česká lékárnická komora (ČLnK) považuje za neprofesionální a zavádějící srovnávání řetězcových lékáren a ve vlastnictví lékárníků. ČLnK zastupuje všechny lékárníky – zdravotníky, bez ohledu na vlastnickou strukturu lékárny, přičemž upozorňuje, že provozování lékárny, stejně jako jakékoliv jiného zdravotnického zařízení, nemá být primárně obchodní činností s jediným cílem spočívajícím v maximalizaci zisku. Primárním cílem je zajištění zdravotní péče pro pacienty. Komora zdůrazňuje, že diskutovaný návrh k regulaci počtu lékáren je z hlediska rovnoměrného zajištění lékárenské péče v ČR nezbytný. ČLnK se obává, že nově vzniklá Evropská federace síťových lékáren bude sloužit především k hájení obchodních zájmů svých členů na úkor péče pro pacienty.

Praha, 14. ledna 2019 – ČLnK vítá veškeré aktivity, které přispějí ke zlepšení lékárenské péče pro české pacienty.
U Evropské federace síťových lékáren (EFPC) však tento přínos postrádá. ČLnK naopak připomíná a zdůrazňuje, že v systému českého zdravotnictví mají zásadní roli pro dostupnost péče lékárny ve venkovských oblastech, které jsou téměř výhradně provozované přímo lékárníky.

     „Nově vzniklá federace ve svém prvním prohlášení manipulativně upřednostňuje řetězcové lékárny, často na úkor lékáren vlastněných lékárníky. Je to očekávaná rétorika obchodníků, ale realita je zcela jiná. Naprosté minimum řetězcových lékáren je tzv. jedinečných – tedy v obcích s pouze jednou lékárnou, kde jsou nejvíce potřeba. Násobení počtu lékáren dalšími provozovateli v obcích s již existujícími lékárnami nevede k vyšší dostupnosti péče, ale naopak k jejímu rozmělnění. V některých oblastech může vést dokonce ke snížení dostupnosti léčivých přípravků: více lékáren se totiž například dělí o stejný počet léků dovezených do České republiky. Tak se může lehko stát, že pacient dostane v jedné lékárně jednu krabičku, pro druhou musí jít do jiné,“ konstatuje prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba a dále k tématu dodává: „Téměř u všech vysoce specifických povolání, jako například daňoví poradci, advokáti, notáři či architekti, je provozování v oboru umožněno jedině těmto odborníkům. Právě proto, že obchodní zájmy různých subjektů, nadnárodních korporací, manažerů a anonymních vlastníků nesmí v těchto profesích převážit odborný pohled, v případě lékárenství zdraví pacienta“.

Některé regulace jsou nezbytné
Federace si za hlavní cíl klade zachování současného liberálního prostředí v České republice. Zatěžovat oblast lékárenství zbytečnými administrativními regulacemi není ani v zájmu ČLnK. Pro zajištění dostupnosti léčivých prostředků všem českým pacientům bez výjimky jsou ale některá opatření zásadní. Z hlediska rovnoměrného zajištění lékárenské péče po celé České republice je návrh komory k regulaci sítě lékáren profesionálně zdůvodněným počinem a odráží situaci v řadě zemí EU. Pravidla regulace je samozřejmě nutné rozvíjet i ve spolupráci s lékárnami, které jsou manažersky řízeny z centrál, od obrazovek počítačů. Především je ale nutná spolupráce s pacienty a místní samosprávou,“ vysvětluje k diskutované regulaci nově vznikajících lékáren viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Zavádějící srovnání na základě výsledků kontrol SÚKL
Zástupci EFPC při své úvodní prezentaci také porovnali řetězcové a samostatné lékárny na základě výsledků kontrol ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv. ČLnK považuje srovnání za velmi zavádějící. „K hodnocení řetězcových lékáren musím říct, že největší český lékárenský řetězec podstatnou část IPLP (individuálně připravovaných léčivých přípravků) nepřipravuje ve svých lékárnách, ale ve své centrální laboratoři. S ohledem na pacienty je tedy nutné upozornit také na fakt, že pacienti, kteří si chtějí IPLP vyzvednout v této řetězcové lékárně jej dostávají s několikadenním zpožděním oproti lékárnám, které IPLP skutečně samy připravují,“ doplňuje k použitému hodnocení PharmDr. Lubomír Chudoba.

     „ČLnK dbá na kvalitu poskytovaných služeb v lékárnách a aktivně se snaží řešit případné problémy či nedostatky. V souvislosti s namátkovými kontrolami se ČLnK dohodla se SÚKL na realizaci speciálního semináře právě k tomuto tématu. Zároveň ČLnK připravuje praktickou pomůcku, která by měla lékárníkům v této oblasti výrazně pomoci,“ vysvětluje tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová.

Tiskovou zprávu naleznete ZDE

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Zdroj:ČLnK

Vaše komentáře

avatar

2019 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706