Průběžné udržování zdravé tělesné hmotnosti je základem prevence před aterosklerózou, arteriální hypertenzí, cukrovkou a dalšími chronickými onemocněními. Kontakt s pacienty trpícími nadváhou je přitom pro lékárníky každodenní praxí. Lékárna často bývá místem prvního záchytu pacienta s možným rozvojem zdravotních komplikací souvisejících s obezitou. Ta je Světovou zdravotnickou organizací považována za jeden z největších zdravotních problémů současného vyspělého světa. Do boje s touto globální epidemií se zapojuje také Česká lékárnická komora (ČLnK), která pro farmaceuty zajišťuje školení v rámci garantovaného kurzu Podpora ve snižování hmotnosti. Ti poskytují pacientům odborné poradenství v 81 tuzemských lékárnách. Cílem však není rychlé a překotné hubnutí, které je běžné v tomto období roku kvůli blížící se plavkové sezoně, ale dosažení trvalého stavu správné tělesné hmotnosti a tím i snížení rizika vážných onemocnění.
Praha, 26. dubna 2019 – Příchod hezkého počasí je pro mnoho lidí signálem pro začátek hubnutí do plavek. S výkyvem váhy se v průběhu života potýká většina z nás, a právě vidina slunečných dní a vodních radovánek bývá častým stimulem pro snižování hmotnosti. „Zatímco nadváha je rizikovým faktorem řady chronických onemocnění, obezita jím je sama o sobě. Stejně jako jiná onemocnění vyžaduje celoživotní léčebný program. České republice navíc ve výskytu nadváhy a obezity náleží bohužel ve světovém měřítku jedna z nejvyšších příček, trpí jimi více než
50 % dospělé populace,“
upozorňuje na nepříznivý fakt PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

Do prevence se zapojují také lékárny
Pro hubnutí do plavek se pacienti rozhodují zejména z estetického hlediska a zpravidla jde o jednorázovou snahu. Udržování správné tělesné hmotnosti v průběhu celého roku je však mnohem důležitější kvůli zachování pevného zdraví. V případě obezity se zpravidla dostavují závažné komplikace jako zhoršení hojení ran, přes zažívací potíže a otoky dolních končetin, až po vysoký krevní tlak. Zvyšuje se také výskyt nádorových onemocnění a typickým onemocněním pacientů s vysokou nadváhou je cukrovka II. typu, jež je někdy označována jako „trest za obezitu“.
„Průběžné udržování zdravé tělesné hmotnosti je základem prevence před aterosklerózou, při níž dochází k ukládání zejména tukových látek do cévní stěny, čímž se snižuje pružnost a vnitřní průměr tepny. Postupem času může dojít až k úplnému ucpání cévy či naopak k odtržení aterosklerotického plátu a tím ke vzniku infarktu nebo mozkové příhody,“ upozorňuje na jeden z důležitých aspektů udržování optimální tělesné hmotnosti Mgr. Michaela Bažantová, lékárnice a tisková mluvčí ČLnK.
„Ze všech zdravotnických odborníků jsou lidé nejčastěji v kontaktu s lékárníkem. Právě v lékárnách tak dochází k prvnímu záchytu subjektivně zdravého pacienta, u kterého může nadváha způsobit zásadní zdravotní komplikace. Odborně vedeným rozhovorem je možné odhalit příčinu nadváhy nebo obezity, ať už jde o genetické predispozice, životní styl, onemocnění nebo užívané léky,“ poukazuje na důležitou, ač méně známou, roli lékáren viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. a dodává, že se v tomto období pacienti v lékárnách výrazně častěji shání po přípravcích podporujících snižování hmotnosti.

Dlouhodobý proces vyžadující odhodlání a vytrvalost
Od roku 2014 pořádá ČLnK pro zdravotnické profesionály z lékáren garantovaný kurz s názvem Podpora ve snižování hmotnosti. Dosud bylo proškoleno 290 lékárníků. Základem poradenství je regionální spolupráce lékárníků s nutričními terapeuty a rekondičními centry. „Cílem garantovaných kurzů je proškolit lékárníky v možnostech léčby obezity a vytvořit tak komunitu lékárníků, kteří se budou na problematiku nadváhy specializovat,“ popisuje Mgr. Michaela Bažantová.
Pacienti mohou poradenství vyhledat v některé z 81 certifikovaných lékáren napříč celou Českou republikou, kde jim bude nabídnuta asistence pro efektivní snížení hmotnosti. „Cílem poradenství pacientům v lékárnách není rychlé a překotné zhubnutí, které může být naopak pro zdraví škodlivé, ale dosažení postupného trvalého efektu, který je pro lidský organismus mnohem přínosnější. Jde o dlouhotrvající proces vyžadující odhodlání a vytrvalost, odborná asistence je proto na místě. Pacient je do procesu aktivně vtažen na základě dodaných informací a je veden k adekvátní změně životního stylu a kvalitnějšímu jídelníčku,“ vysvětluje PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

Upravte svou hmotnost zdravě – nechte si poradit od svého lékárníka
Takřka tři sta proškolených farmaceutů poskytuje zájemcům konzultace ve snižování hmotnosti. Seznam lékáren poskytujících Podporu ve snižování hmotnosti je možné nalézt na webových stránkách ČLnK nebo v aplikaci Lékárny v ČR. Praktické rady a další informace k náročnému zápasu s vyšší hmotností naleznete také na pacientském webu www.lekarnickekapky.cz. Současně se nejedná o jediné specializované poradenství, které je v lékárnách dostupné. Mnohé poskytují i další jako odvykání kouření, poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou či screening diabetu.

Zdroj: ČLnK

Vaše komentáře

avatar

2019 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706