Výbor Mezinárodní farmaceutické federace (FIP) ustanovil v roce 2009 na kongresu v Istanbulu den 25. září jako Světový den lékárníků. Letos poprvé mu mohou lékárníci a jejich příznivci vyjádřit podporu pomocí sociální sítě.
Od jeho vyhlášení je cílem Světového dne lékárníků podporovat a propagovat činnosti lékárníků v oblasti podpory veřejného zdraví na celém světě. Každoročně zdůrazňuje nenahraditelnou činnost poskytovatelů lékárenské péče v systému zdravotnictví. Tématem letošního světového dne je dostupnost lékárenské péče s mottem: Přístup k lékárníkům znamená přístup ke zdraví

Otázka dostupnosti léků je podle FIP jedním z hlavních problémů mnoha zemí na světě a lékárníci hrají v oblasti distribuce léků klíčovou roli ve smyslu zlepšování jejich dostupnosti pacientům. Samotnou dostupnost léčiv však nelze automaticky spojovat s optimálními léčebnými výsledky. Podle studie z roku 2012 by mohlo dojít k úsporám ve výši 500 milionů dolarů ročně, pokud by bylo zabezpečeno zodpovědné užívání léků. Jako jeden ze silných, ale málo využívaných, prvků pro zabezpečení zodpovědného užívání léků byla identifikována profese farmaceutů.

Podle FIP by bylo ideální, aby poskytování lékárenské péče a přístup k lékům všude na světě zabezpečovali skuteční odborníci, kterými jsou právě farmaceuti. FIP dále uvádí, že zhruba 13 % návštěv ve veřejných lékárnách končí doporučením nebo radou lékárníka bez prodeje jakéhokoliv produktu, a zdůrazňuje, že lékárníci jsou nejdostupnějšími a nejdůvěryhodnějšími pracovníky ve zdravotnictví v mnoha zemích světa.

Mezinárodní farmaceutická federace vyzvala všechny farmaceuty na světě, aby se připojili ke Světovému dni lékárníků a (nejen) v tento den propagovali důležitou a nezastupitelnou roli, kterou mají v oblasti zlepšování zdraví obyvatelstva.

Letos poprvé mohou lékárníci a jejich příznivci vyjádřit podporu Světovému dni lékárníků i na sociálních sítích Facebook nebo Twitter prostřednictvím aplikace Twibbon.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK: +420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
Mgr. Michal Hojný, viceprezident ČLnK: +420 606 649 180, hojny@lekarnici.cz
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., tiskový mluvčí ČLnK: +420 724 340 769, krebs@lekarnici.cz

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706