Na základě návrhu Vědecké rady ČSK přijalo představenstvo Komory na svém zasedání dne 17. 1. 2015 toto stanovisko.

Od 11. 6. 2013 platí Nařízení 1223/2009/ES o kosmetických přípravcích. Současné stanovisko Direktorátu pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské unie je takové, že všechny prostředky používané na bělení zubů jsou přípravky kosmetické. Certifikát na zdravotnický prostředek, tj. prostředek s obsahem peroxidu vodíku vyšším než 6% v okamžiku skončení jeho platnosti již nesmí být obnoven. Koncentrace peroxidu vodíku větší než 6% je označena jako zdraví škodlivá, jelikož hranice bezpečnosti (MoS) je při ní nižší než 100%. Roztok peroxidu vodíku o hmotnostních procentech 6 – 20% je z hlediska Chemického zákona 350/2011 Sb. klasifikován jako Xn- zdraví škodlivý s větami R22 Zdraví škodlivý při požití a R 41 nebezpečí vážného poškození očí. Perboritan sodný je řazený do přílohy III Nařízení1223/2009/ES – omezeně přípustné látky. Maximální koncentrace pro přípravky ústní hygieny je 0.1% v přepočtu na kyselinu boritou.

Nařízení komise EU 109/2012 o povolování a omezování chemických látek hodnotí perboritan sodný jako potencionálně rizikový a nebezpečný produkt, který mimo jiné negativně působí a toxicky ovlivňuje reprodukční schopnosti organismu. Proto by se expozice na lidský organismus měla omezit v maximální možné míře. Mechanismus bělicího účinku spočívá v rozkladu na peroxid vodíku (účinnou látku) a metaboritan sodný (vedlejší produkt).

Zevní bělení zubů je považováno za proceduru, která může doplnit péči o hygienu dutiny ústní.

U peroxidového bělení je účinnou látkou vždy peroxid vodíku. V souladu se současnou legislativou je možné aplikovat prostředky obsahující peroxid vodíku nebo peroxid močoviny s koncentrací nepřesahující 6% peroxidu vodíku (16% peroxidu močoviny). Preparáty s touto koncentrací lze aplikovat k domácímu použití na základě důkladné instruktáže pacienta při návštěvě zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Úvodní fáze bělení může být provedena v ordinaci zubním lékařem nebo hygienistkou. I v tomto případě platí použití výše uvedených koncentrací.  Alternativou, popř. doplněním zejména pro pacienty s méně výraznými povrchovými diskoloracemi, je neperoxidové bělení. Při mechanickém bělení jde o odstranění diskolorací abrazivními zubními pastami (RDA není povinen výrobce uvádět, optimum je kolem 50). Patří sem rovněž profesionální čištění v podobě depurace či air flow. Chemické neperoxidové bělení zahrnuje použití zubních past s přísadami enzymů papainu a bromelainu, citroxainu, výtažku z arktického lišejníku aj.

Silné peroxidové bělení je v rozporu s Nařízením 1223/2009/ES.

ČSK nedoporučuje používat k  bělení zubů v rámci ústní hygieny silnější koncentrace než 6% peroxidu vodíku a 16% peroxidu močoviny, nedoporučuje používat perboritan sodný.

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706