Představitelé okresních sdružení lékárníků (OSL) z celé České republiky se na svém setkání v Praze shodli na požadavku plné kompenzace regulačních poplatků lékárnám od 1. ledna 2015. Lékárníci nesouhlasí se záměrem současného vedení ministerstva zdravotnictví, které chce v souvislosti s marketingovými aktivitami některých provozovatelů lékáren kompenzovat lékárníkům poplatky pouze z menší části.
Hlavním viníkem zavedení těchto aktivit vedoucích k obcházení zákonné povinnosti vybírání regulačních poplatků nejsou lékárníci, ale stát a kraje. Stát tuto situaci umožnil a prostřednictvím svých kontrolních orgánů i posvětil, kraje ji potom masivně uvedly do praxe. Ostatní lékárny se pak musely zachovat stejně jako lékárny v krajských zařízeních, aby nepřišly o své pacienty. Není spravedlivé jim nyní vyčítat, že pacientům poplatky nahrazují a zdůvodňovat tím omezení kompenzace ztrát ze zrušení regulačních poplatků. Stále totiž platí, že lékárny regulační poplatky vybírají, kompenzace pacientům poskytují ze svých prostředků a zrušení poplatků je citelně postihne.
Právě to vede lékárníky k požadavku, aby ministerstvo napravilo chybu předchozího vedení a řešilo situaci stejně, jako je tomu u ostatních poskytovatelů zdravotní péče, tedy kompenzovalo poplatky v plné výši.
Představitelé OSL dále vyjádřili plnou podporu projednávaným legislativním změnám akcentujícím zdravotnický charakter činnosti farmaceuta – farmaceuta jako nositele výkonu a zákaz marketingových aktivit poskytovaných v souvislosti s výdejem léčiv hrazených ze zdravotního pojištění. Cílem zavedení farmaceuta jako nositele výkonu je otevření cesty k jednání o úhradách za činnosti farmaceutů, které v tuto chvíli buď nejsou hrazeny vůbec, nebo jiným způsobem. Jedná se především o financování činnosti klinických farmaceutů, kteří významně přispívají k vyšší bezpečnosti léčby u hospitalizovaných pacientů, přípravy cytostatik v nemocničních lékárnách a v neposlední řadě o nalezení spravedlivého způsobu úhrady za výdej léčivých přípravků spočívajícího ve snížení závislosti odměny lékárníka na ceně vydávaného léčivého přípravku.

Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK: +420 734 682 233,chudoba@lekarnici.cz
Mgr. Michal Hojný, viceprezident ČLnK: +420 606 649 180, hojny@lekarnici.cz
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., tiskový mluvčí ČLnK: +420 724 340 769, krebs@lekarnici.cz

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706